Ciekawostka

Wykonując zabiegi ochrony roślin za pomocą opryskiwacza, pamiętajmy aby wybierać bezwietrzną pogodę. Zabiegi wykonywać przy ciśnieniu zbliżonym do maksymalnego dla danego opryskiwacza. Lancę należy przemieszczać szybkim ruchem, tak aby podać raczej mniej cieczy roboczej niż za dużo. Przy zbyt wolnym przemieszczaniu lancy, kropelki łączą się w większe krople, spływając na ziemię.

Opłaty ogrodowe

OPŁATY OGRODOWE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W 2017 r.
1. 200,00 zł - opłata w roku nabycia działki
2. 1903,00 zł - podwyższona opłata ogrodowaw roku nabycia praw do działki
3. 6,00 zł - roczna składka członkowska PZD (w przypadku kiedy oboje małżonkowie
posiadają prawo do tej samej działki - składka roczna dla jednej osoby wynosi 3,00 zł)

OPŁATY OGRODOWE W 2017 r.
OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROD "BUKOWINA" UCHWALONE PRZEZ WALNE ZEBRANIE

1. opłata przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD: 0,53 zł od metra kw. działki
2. opłata energetyczna:12,96 zł od działki podłączonej do sieci ogrodu
3. opłata wodna: 7,25 zł od działki podłączonej do sieci ogrodu
4. opłata za wywóz śmieci: 33,00 zł od działki
5. roczna składka członkowska PZD: 6,00
6. roczna składka członkowska PZD: 3,00 zł (dla jednej osoby) jeżeli oboje małżonkowie posiadają prawo do tej samej działki
7. uchwałą nr 13/2017 Walne Zebranie Sprawozdawcze uchwaliło wysokość zaliczki na pobór wody w 2017 roku w wysokości zależnej od poboru wody w 2016 roku.
– od 5 do 10 m3 wody – 40 zł od działki
– od 11 do 20 m3 wody – 60 zł od działki
– od 21 do 30 m3 wody – 100 zł od działki
– od 31 do 50 m3 wody – 90-200 zł od działki
– powyżej 51 m3 wody – 220-500 zł od działki

OPŁATĘ 2, 3 PŁACĄ DZIAŁKOWCY POSIADAJĄCY NA DZIAŁCE ENERGIĘ I WODĘ
MAŁŻONKOWIE POSIADAJĄCY PRAWO DO TEJ SAMEJ DZIAŁKI PŁACĄ JEDNĄ OPŁATĘ OGRODOWĄ

-TERMIN WNOSZENIA OPŁAT UPŁYWA Z DNIEM 30 CZERWCA 2017 r.-

Konto bankowe:ING Bank Śląski 40 1050 1559 1000 0022 9425 8955

INFORMACJA ZUŻYCIA ENERGII ZAMIESZCZANA JEST NA TABLICACH OGRODU KWARTALNIE
- TERMIN PŁATNOŚCI NALEŻNYCH KWOT - 14 DNI OD UKAZANIA SIĘ INFORMACJI
ROZLICZENIE ZUŻYCIA WODY ZAMIEŚCIMY NA TABLICACH OGRODU W LISTOPADZIE
(PO OTRZYMANIU FAKTUR Z ZWiK)
- TERMIN PŁATNOŚCI NALEŻNYCH KWOT - 14 DNI OD UKAZANIA SIĘ INFORMACJIDojazd