Ciekawostka

Wykonując zabiegi ochrony roślin za pomocą opryskiwacza, pamiętajmy aby wybierać bezwietrzną pogodę. Zabiegi wykonywać przy ciśnieniu zbliżonym do maksymalnego dla danego opryskiwacza. Lancę należy przemieszczać szybkim ruchem, tak aby podać raczej mniej cieczy roboczej niż za dużo. Przy zbyt wolnym przemieszczaniu lancy, kropelki łączą się w większe krople, spływając na ziemię.

Strona główna

ZAPROSZENIE
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im Bukowina w Szczecinie
ZAPRASZA
Wszystkich Członków Naszego Ogrodu
w dniu 28.04.2016 o godz.I Termin 16:30 II Termin 17:00
na Walne Zebranie Sprawozdawcze
które odbędzie się w siedzibie OZ PZD Szczecin ul.Uznamska 4
Materiały sprawozdawcze są do wglądu w dniu 20.04.2016 w godz 17-19
w biurze Zarządu ROD sektor "D" ul.Sąsiedzka
Zarząd
*********************************************************
INFORMACJA
Informujemy,że Kancelaria Prezydenta Miasta Szczecina pismem z dnia 16.02.2016
znak WMiRSPN-V.6845.80.2015.BM UNP:87289/WMiRSPN/-0/15 potwierdziła decyzję z dn 18.lipca 1983r
znak GT.045/14/79/83 przekazującą PZD tereny przy ul.Radosnej 5 i 6
,Chojnickiej 37,Promiennej 3a
o łącznej powierzchni 8,4160 ha na okres stały z przeznaczeniem na założenie
pracowniczych ogrodów działkowych
Powyższa decyzja jest ostateczna
Równocześnie zawiadomieniem z dnia 15 marca 2016r i 11 marca 2016
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże Wydział Ksiąg Wieczystych
na podstawie art.626(10)paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego
dokonał wpisu terenu terenu ogrodu do ksiąg wieczystych
JESTEŚMY OGRODEM STAŁYM !
********************************************************
PRZYPOMINAMY
Termin wnoszenia opłat ogrodowych minął 31 maja.
Opłaty dotyczące rozliczenia zużycia wody i energii za rok bieżcy
winny być uregolowane do 31.XII.2015r.
Wobec działkowców,którzy nieprzestrzegają prawa poprzez nieterminowe
regulowanie zobowiązań finansowych(nagminne).
Zarząd zgodnie z ustawą z 13.XII.2013r,podejmie działania zmierzające do
wypowiedzenia prawa do działki.
Nie odbieranie przesyłki pocztowej nie wstrzymuje postępowania wobec działkowca.
********************************************************

Dojazd