Ciekawostka

Najpotężniejszy pień o największej masie drewna ma mamutowiec Sequoiadendron giganteum o nazwie General Sherman z Sequoia National Park (USA). Drzewo to przy 83,6 m wysokości i 8,25 m pierśnicy ma pień o objętości 1540 metrów sześciennych.

Strona Główna

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd ROD "BUKOWINA" w Szczecinie zawiadamia,że

w dniu : 17 maja 2014 r. o godzinie 11.00 w I terminie/
: 17 maja 2014 r. o godzinie 11.30 w II terminie
w biurze Zarządu ROD sektor "D" wejście od ul.Sąsiedzkiej/
odbędzie się Zebranie wszystkich działkowców / z prawem do działki/
CEL ZEBRANIA
WYBÓR STOWARZYSZENIA,KTÓRE BĘDZIE PROWADZIŁO OGRÓD

Dojazd